• Umjetnička akademija u Splitu

  • Odjel likovne umjetnosti

  • Odsjek: Kiparstvo

Umjetnička Akademija U Splitu > Odjel Likovne Umjetnosti > Odsjek:Kiparstvo
Odsjek za kiparstvo

Kiparski četverogodišnji studij osnovan je 1997. godine pri Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu. Stari program je bi zasnovan više na tradicionalnom gledanju i nudio je nastavne sadržaje vezane za kiparsku likovnost prve polovice 20 st. U međuvremenu se istraživanje na kiparskom području razvilo toliko, da je se nastavni sadržaj morao podijeliti na preddiplomsku i diplomsku razinu. Prijedlogom novih programa u skladu s Bolonjskim procesom ,želja nam je da osuvremenimo i uskladimo kako dužinu tako i vrstu studiranja s programima nacionalnih i europskim sveučilišta.
Prvenstveni cilj je pokretljivost studenata unutar naše akademije, sveučilišta i nacionalnih sveučilišta. Razlog pokretanja preddiplomskog studija kiparstva je obrazovanje mladih i kreativnih ljudi koji će biti nosioci i kreatori kulturnih događanja grada i regije . Predloženi preddiplomski studij i program sad se temeljito bavi likovnom problematikom koja se bazira na pojmu «kako»i općenito je vezana za metier kiparstva. Studenti izučavaju i razvijaju senzibilitet i sposobnost samostalnog kreativnog likovnog izražavanja u različitim kiparskim tehnikama i materijalima. Paralelno s izučavanjem glavnih likovnih stručnih predmeta, studenti usvajaju i stručno-tehnološka znanja, te odgovarajuća znanja iz teorije i opće kulture. Prvostupnici koji se žele specijalizirati ili promijeniti dosadašnji studij ,mogu upisati diplomski studij kiparstva ili bilo koje srodne diplomske studije na Sveučilištu u Splitu,Rijeci,Zagrebu,Osijeku ili u inozemstvu..

Procjena svrhovitosti s obzirom na potrebe tržišta rada
Sve javne ustanove (muzeji ,galerije, multimedijalni centri..)imaju potrebu za stručnjacima ovog profila. Unutar nastavnog (izbornog) programa budući prvostupnici Akademski kipari osposobljavaju se i za rad u nastavi stručnih umjetničkih programa. . Ujedno se osposobljavaju i za rad na zaštiti , revitalizaciji i valorizaciji spomeničke baštine.Uključivanje Republike Hrvatske u proces europske integracije očekuje se veća potreba za ovim kadrovima.

Povezanost studija sa suvremenim znanstvenim spoznajama
Nastavni program preddiplomskog studija je osmišljen na način da se nastava bazira na teoretsko- praktičnom proučavanju i istraživanju tradicionalne i suvremene likovne forme i njenog utjecaj na suvremeno društvena, znanstvena i likovna kretanja .

Usporedivost s programima uglednih inozemnih visokih učilišta.

Nastavni program preddiplomskog studija kiparstva na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta u Splitu usporediv je s programima velikog broja likovnih akademija u Europi. U osnovi sve likovne akademije u Europi imaju programe usporedive kiparskom prijedlogu , kako po samom nazivu tako i po studijskom programu. Razlike nastaju samo u vremenskom trajanju tj. u koncepciji 4+ 2 ili 4+ 0 ,4+1, Die Universitat der Kunste Berlin, Accademia di Belle Arti di Brera Milano/Italia, Akademija za likovno umetnost Ljubljana.

  • Upisi
  • Ispitni rokovi

Informacije

Predavači

Aktivnosti

Referada

Upisi